Select Page

ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ Belagavi Voice ನಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ

ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ Belagavi Voice ನಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ….? ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು.

ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು : ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ.

ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಯ್ಸ್ : 6362459577 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ

Advertisement

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *